De stichting coördineert de werkzaamheden van 3 werkgroepen, die de culturele exploitatie mede vorm geven:

Stichting Kunst en Cultuur is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) waardoor een gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De details zoals door de publicatieverplichting gevraagd worden, zijn in het jaarverslag 2021 van Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk Vianen te vinden.