Gemeente Zijn

Kerkdiensten

Op zondag- en feestdagen vindt er een viering plaats waarin gemeenteleden elkaar ontmoeten rondom Gods woord.

Reguliere dienst

Tijdens een reguliere dienst verzorgt een gemeentelid (lector) de eerste schriftlezing. Het orgel begeleidt de gemeentezang. Ook is het mogelijk dat er begeleiding is op de vleugel. Soms is er een extra muzikant aanwezig: een fluitist, een violist, een trompetist en/of zangers/zangeressen. Tijdens de dienst zingen we uit het nieuwe liedboek en op de beamers ziet men de lezingen en teksten van de liederen.

Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie/thee of limonade.

Mottodienst

Elke tweede zondag van de maand is er een mottodienst. Dit is een laagdrempelige themadienst. Deze dienst wordt in samenwerking met de voorganger voorbereid door een groep uit de gemeente (jongeren en/of ouderen). Ze bepalen samen het motto, de vorm en inhoud van de dienst. Ook kan en mag men mee werken aan de dienst, bv. door het voordragen van een gedicht, het uitspreken van een gebed, meewerken aan een interactief moment, etc. Muzikale begeleiding afwisselend op vleugel of orgel en vaak is er medewerking van een koor / muziekgroep in deze dienst. In de week voorafgaande aan de dienst kondigen we deze dienst via een digitale flyer aan in alle appgroepen en op social media.

Contactpersoon: 

Dicky van ’t Hoff, tel. 06 22985108, email: dickyvanthoff@gmail.com

Evensong

4x in het jaar zijn er Evensongs in de Grote kerk. Evensong is de naam van een bijeenkomst in de late middag of avond, waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse kerk en andere kerken in de Anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast. De Evensongs beginnen altijd om 16.00 u. en er werkt altijd een koor mee aan de dienst.
Jaarlijks worden er in de Grote Kerk vier Evensongs gehouden. De Evensongs beginnen altijd om 16.00 uur.

In de loop van de jaren hebben koren uit alle windstreken van Nederland bij ons een Evensong gezongen.

Aanspreekpunt: Rienk Bakker, tel. 06 51231473, email: rienk.bakker@gmail.com

Diensten in de Hof van Batenstein

Maandelijks is er een kerkdienst voor de ouderen. contactpersoon: Harm Hoving, harmhoving@planet.nl

Jeugdkapel

De Jeugdkapel, op de eerste zondag van de maand, is er voor alle jongeren vanaf de eerste klas van de middelbare school.

Jeugdkapel! Wat is dat?

Met elkaar ontdekken wat de betekenis is van  Bijbelverhalen en wat die verhalen te maken hebben met ons dagelijks leven.

We steken de kaars aan, lezen uit de Bijbel en praten over de inhoud van het Bijbelverhaal. Dat gebeurt soms met een aantal stellingen, in spelvorm of met behulp van foto’s (uit de krant).

Zo ziet onze viering eruit.

We beginnen om 9.00 uur in ‘De Korte Inloop’. Daar staat dan het ontbijt klaar.

Na dit ontbijt begint onze kerkdienst.

Contactpersoon:
Corrie Oskam, tel. 06 46673512, email: corrie.oskam@outlook.com

Crèche

Voor de jongste kinderen, 0-4 jaar, is er de mogelijkheid tot opvang in de crèche vanaf 15 minuten voor aanvang van de dienst. De crècheruimte is in het gebouw van De Korte Inloop op het kerkplein. Voor het ontvangen van de zegen aan het eind van de dienst neemt de crècheleiding de kinderen mee en zij lopen dan samen met de kinderen van de kindernevendienst terug naar de kerk.

Meer informatie bij: Hennie Weijers, tel. 06 13068397, email:  h.weijers@pkn-vianen.nl

Kindernevendienst

De kindernevendienst is er voor de 4 – 12 jarigen. De kinderen beginnen en eindigen in de kerk. Voordat de lezingen beginnen, worden de kinderen naar voren geroepen en wordt er een kort gesprekje met hen gehouden over het thema/onderwerp van de dienst. Dan nemen zij Het licht van Christus (aangestoken aan de Paaskaars) mee naar hun eigen kindernevendienst en krijgen daar een vertelling op hun eigen niveau. De groep wordt, als er voldoende kinderen zijn, in twee groepen gesplitst. In de coronatijd is er geen live kindernevendienst, kinderen kunnen online meekijken naar de dienst, die via YouTube PKN Vianen wordt uitgezonden. In projectweken, zoals bv de 40dagentijd, worden er van te voren filmpjes met en voor de kinderen opgenomen, die in de dienst worden uitgezonden en wordt er materiaal voor de te maken knutsels bij de gezinnen thuis gebracht.

Contactpersoon: Sonja Verhoeven, sverhoeven16@gmail.com

Kinderkerstfeest

Op 24 december om 18.30 u. vieren we elk jaar het kinderkerstfeest. Alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en verdere belangstellenden zijn van harte welkom. We gaan met elkaar zingen en luisteren naar het kerstverhaal, dat op geheel eigen wijze verteld wordt. Na afloop van het kinderkerstfeest zijn de hoofdpersonen en dieren van het kerstverhaal te bewonderen rondom de kerk.

Contactpersoon: Lucy van Kouwen, tel. 0347-374952, email: lucyvankouwen@live.nl

Autodienst

Als u zelf moeilijk naar de dienst kunt komen kunt u gebruik maken van onze chauffeurs, die u met de auto naar de kerk kunnen brengen.

Contactpersoon: Rob Koelé, tel. 0347-373073, email: r.koele1@hetnet.nl

Koffie en thee na de dienst

Elke zondag is er na de dienst de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met elkaar.
Contactpersoon:
Hennie Weijers, tel. nr. 06 13068397, email: hweijers@pkn-vianen.nl

Pastoraat

Als gemeente proberen we onderling met elkaar mee te leven bij lief en leed. Veel van dit omzien naar elkaar gebeurt spontaan en/of rondom bepaalde activiteiten. Het pastoraat wordt gecoördineerd in twee pastorale wijken door de coördinerend ouderling. Samen met de predikant, de pastorale ouderlingen en de contactpersonen van die wijk houden zij zicht te op wat er allemaal speelt en waar (extra) bezoek gewenst is. Voor pastoraat kunt u de pastoraal ouderling Els ter Haar bereiken op tel. nr. 06-16925406, els@terhaar65.nl.

Geboorte, doop, huwelijk en overlijden

Als u uw kind wilt laten inschrijven als lid van onze gemeente neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau. Het kind moet gedoopt zijn om ingeschreven te mogen worden.

Als u uw kind wilt laten dopen neemt u dan contact op met de predikant. Hij/zij zal met u alles rondom de doopdienst bespreken. Bij een doopdienst wordt water uit het doopvont over het hoofd van de dopeling gesprenkeld. De voorganger spreekt de naam van de dopeling hardop uit. Hij verbindt die voorgoed met de naam van God. Met de naam van God de Vader, die mensen niet alleen laat. Met de naam van Jezus, Gods Zoon, die zegt ‘heb elkaar lief’. Met de naam van de heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. Met een handoplegging bekrachtigt de voorganger de doop.

Als je verbonden bent, maar ook als je niet betrokken bent met onze gemeenten, kun je trouwen in een kerk. Er zijn tijdens de trouwdienst een predikant en een ouderling aanwezig. Als je je huwelijk in een trouwdienst wilt laten zegenen kun je terecht bij de predikant of de scriba van de kerkenraad.

Voor de uitvaart van leden is de wijkpredikant beschikbaar. Vanuit zijn deskundigheid zoekt de voorganger, samen met de nabestaanden, naar woorden, liederen en rituelen die de overledene recht doen. Hij biedt de nabestaanden tegelijk ook pastorale ondersteuning.

Lectoren

De lector heeft een actieve rol in de zondagse viering. Zij zijn met de kerkenraad voor de dienst aanwezig bij het consistoriegebed en komen samen met de kerkenraad en de voorganger de kerk in. Zij lezen in de dienst de eerste schriftlezing, de voorganger leest de tweede lezing.

Contactpersoon: Nell Franso, email: lectoren@pkn-vianen.nl

Kerkmuziek

De coördinator van alle kerkmuziek is onze cantor-organist Rienk Bakker, tel. 06 51231473, email: rienk.bakker1@gmail.com

Liturgisch bloemschikken

Bloemen, kleuren, getallen hebben wat te vertellen.

Een liturgische bloemschikking is een bloemstuk waarin bloemen, kleuren of andere materialen met een symbolische betekenis worden gebruikt om de schikking een verwijzend karakter te geven.

In de schikking wordt er een verbinding gelegd met het kerkelijk jaar, de lezing uit de Bijbel en het thema dat centraal staat in de viering.

Dit gebeurt in de Adventstijd, met Kerst, in de 40 dagentijd en Stille week, met Pasen en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

De schikking brengt op eigen wijze de thematiek van de viering in beeld en geeft er een diepere betekenis aan.

Contactpersonen:

Gijsje Hoving (06 18687690), Weia Uittenbogaard (06 20901054), Corrie Oskam (06 46673512).

Kerkdiensten meebeleven

De kerkdiensten in de Grote Kerk zijn via het internet te beluisteren. Ga hiervoor naar www.kerkomroep.nl, en selecteer Vianen en selecteer de Grote Kerk.
De dienst kan ‘live’ tijdens de dienst beluisterd worden, maar ook op een later moment door een dienst uit het archief te selecteren.

De diensten worden ook live gestreamd: www.pkn-vianen.nl/kerkvideo
Contactpersoon: Frank van der Laan, tel. 0347-375276, email: kerkradio@pkn-vianen.nl

Kerkblad, Zondagsbrief

Ons kerkblad dat 10 keer per jaar uitkomt, bevat alle informatie over de erediensten en activiteiten van onze gemeente.
Contactgegevens van de redactie: Rineke den Oudsten, email: kerkblad@pkn-vianen.nl

Activiteiten die in de agenda moeten komen te staan kunnen gemaild worden aan agenda@pkn-vianen.nl. Deze activiteiten komen op de website en eventueel in het eerstvolgende kerkblad.

Iedere zondag wordt voor aanvang van de eredienst de zondagsbrief uitgereikt. Deze bevat een verkorte liturgie van de dienst en actuele informatie voor de komende week. Berichten voor de zondagsbrief voor donderdag 18.00 uur sturen naar: zondagsbrief@pkn-vianen.nl

Een verzoek om de zondagsbrief per e-mail te ontvangen, of een bericht op de website pkn-vianen.nl te plaatsen sturen naar: webmaster@pkn-vianen.nl

Agenda

Evensong

14 mei 2023 om 16:00 - 17:00

Info volgt ...

Koorconcert met koperblazers

25 maart 2023 om 19:30 - 21:30

Informatie volgt .....

Uitvoering Matthäus Passion

18 maart 2023 om 19:00 - 22:00

De Matthäus Passion zal worden uitgevoerd op zaterdag 18 maart 2023 in de Grote Kerk te Vianen. De uitvoering wordt verzorgd door Cantus Kamerkoor, [...]

Kerstconcert

19 december om 20:00 - 22:00

Informatie volgt ....

Requiem van Mozart, 26 november 2022

26 november om 20:00 - 21:30

Op zaterdagavond 26 november voert Ensemble Octagon + met 4 solisten, paukenist en organist, het Requiem van W.A. Mozart uit. Het geheel staat onder [...]

Engelse Hymns

24 september om 19:30 - 21:30

Informatie volgt ....

Kerkomroep Grote kerk Vianen

Nieuws