Gemeente Zijn

Kerkdiensten

Op zondag- en feestdagen vindt er een viering plaats waarin gemeenteleden elkaar ontmoeten rondom Gods woord. Een gemeentelid (lector) verzorgt de eerste schriftlezing. Het orgel begeleidt de gemeentezang. Het nieuwe liedboek wordt gebruikt. Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid tot ontmoeting en
gesprek onder het genot van een kopje koffie/thee of limonade. Behalve de ochtenddiensten zijn er nog een aantal middag/avonddiensten. Voor een actueel overzicht van de diensten met tijd/locatie en voorganger, wordt verwezen naar het kerkblad, de nieuwsbrief, de website en de lokale krant.

Ook in de Hof van Batenstein worden diensten gehouden.

Jeugdkapel

Jeugdkapel is er elke eerste zondag van de maand om 9.00 u. jeugdkapel in “De Korte Inloop”, voor alle jongeren vanaf de eerste klas middelbare school. Wat is jeugdkapel? Samen in de vorm van een eigen kerkdienst proberen te ontdekken wat de verhalen uit de Bijbel ons willen vertellen èn wat ze betekenen voor ons dagelijks leven.

We beginnen met een ontbijt, zingen, lezen, bidden en gaan in gesprek met elkaar.

Contactpersoon:
Ingrid de Jong, tel. 06 20104005, email: ingrid.de.jong@hetnet.nl
Corrie Oskam, tel. 06 46673512, email: corrie.oskam@outlook.com

Crèche

Voor de jongste kinderen, 0  -4 jaar, is er de mogelijkheid tot opvang in de crèche vanaf 15 minuten voor aanvang van de dienst. De crècheruimte is in het gebouw van De Korte Inloop op het kerkplein. Voor het ontvangen van de zegen aan het eind van de dienst neemt de crècheleiding de kinderen mee en zij lopen dan samen met de kinderen van de kindernevendienst terug naar de kerk.

Meer informatie bij: Hennie Weijers, tel. 0347-778145, email: hennieweijers@outlook.com

Kindernevendienst

De kindernevendienst is er voor voor de 4 – 12 jarigen. De kinderen beginnen en eindigen in de kerk. Voordat de lezingen beginnen, worden de kinderen naar voren geroepen en wordt er een kort gesprekje met hen gehouden over het thema/onderwerp van de dienst. Dan nemen zij Het licht van Christus (aangestoken aan de Paaskaars) mee naar hun eigen kindernevendienst en krijgen daar een vertelling op hun eigen niveau. De groep wordt, als er voldoende kinderen zijn, in twee groepen gesplitst.

Contactpersoon: Sonja Verhoeven, sverhoeven16@gmail.com

Mottodienst

Elke tweede zondag van de maand is er een mottodienst. Deze laagdrempelige diensten worden in samenwerking met de voorganger, voorbereid door een groep uit de gemeente (jongeren en/of ouderen). Vaak is er medewerking van een koor / muziekgroep in deze diensten.

Contactpersoon: 
  ds. Johan Langelaar, tel. 06 85761909, email: langelaar@pkn-vianen.nl
Dicky van ’t Hoff, tel. 06 22985108, email: dickyvanthoff@gmail.com

Kinderkerstfeest

Op 24 december om 18.30 u. vieren we elk jaar het kerstfeest met de kinderen. Alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en verdere belangstellenden zijn van harte welkom. We gaan met elkaar zingen en luisteren naar het kerstverhaal dat op geheel eigen wijze verteld wordt en vaak gebeurt er meer in deze dienst, maar dat verklappen we niet. Wees op tijd, want bij deze viering zit de kerk altijd helemaal vol. De kerk gaat om 18.00 u. open. Tijdens en na afloop van de dienst zingt kinderkoor Shai en na de dienst zijn de hoofdpersonen en dieren van het kerstverhaal vaak te bewonderen in en rondom de kerk.

Contactpersoon: Lucy van Kouwen, tel. 0347-374952, email: lucyvankouwen@live.nl

Evensong

4x in het jaar zijn er Evensongs in de Grote kerk. Evensong is de naam van een bijeenkomst in de late middag of avond, waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse kerk en andere kerken in de Anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast. De Evensongs beginnen altijd om 16.00 u. en er werkt altijd een koor mee aan de dienst.
Jaarlijks worden er in de Grote Kerk vier Evensongs gehouden. De Evensongs beginnen altijd om 16.00 uur.

In de loop van de jaren hebben koren uit alle windstreken van Nederland bij ons een Evensong gezongen.

Aanspreekpunt: Rienk Bakker, tel. 06 51231473, email: rienk.bakker@gmail.com

Autodienst

Als u zelf moeilijk naar de dienst kunt komen kunt u gebruik maken van onze chauffeurs, die u met de auto naar de kerk kunnen brengen.

Contactpersoon: Rob Koulé, tel. 0347-373073, email: r.koele1@hetnet.nl

Pastoraat

Binnen de gemeente proberen we onderling met elkaar mee te leven bij lief en leed. Veel van dit omzien naar elkaar gebeurt spontaan en rondom bepaalde activiteiten. Een deel gebeurt echter ook georganiseerd vanuit een bepaalde structuur. Zo is de gemeente opgedeeld in twee pastorale wijken. Per wijk is er een ouderling aangesteld die probeert het pastorale wijkwerk te coördineren. Samen met de predikant, de pastorale ouderlingen en de contactpersonen van die wijk probeert hij zicht te houden op wat er allemaal speelt en waar (extra) bezoek gewenst is.

Geboorte, doop, huwelijk en overlijden

Als u uw kind wilt laten inschrijven als lid van onze gemeente neemt u dan contact op met het kerkelijkbureau. Ook als u uw kind niet laat dopen, kan uw kind ingeschreven worden bij de kerk.

Als u uw kind wilt laten dopen neemt u dan contact op met de predikant. Hij zal met u alles rondom de doopdienst bespreken. Bij een doopdienst wordt water uit het doopvont over het hoofd van de dopeling gesprenkeld. De voorganger spreekt de naam van de dopeling hardop uit. Hij verbindt die voorgoed met de naam van God. Met de naam van God de Vader, die mensen niet alleen laat. Met de naam van Jezus, Gods Zoon, die zegt ‘heb elkaar lief’. Met de naam van de heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. Met een handoplegging bekrachtigt de voorganger de doop.

Als je verbonden bent, maar ook als je niet betrokken bent met onze gemeenten, kun je trouwen in een kerk. Er zijn tijdens de trouwdienst een predikant en een ouderling aanwezig. Als je je huwelijk in een trouwdienst wilt laten zegenen kun je terecht bij de predikant of de scriba van de kerkenraad.

Voor de uitvaart van leden is de wijkpredikant beschikbaar. Vanuit zijn deskundigheid zoekt de voorganger, samen met de nabestaanden, naar woorden, liederen en rituelen die de overledene recht doen. Hij biedt de nabestaanden tegelijk ook pastorale ondersteuning.

Lectoren

De lector heeft een actieve rol in de ’s zondagse viering. Zij zijn met de kerkenraad voor de dienst aanwezig bij het consistoriegebed en komen samen met de kerkenraad en de voorganger de kerk in. Zij doen in de dienst de eerste schriftlezing, de voorganger doet de tweede lezing.

Contactpersoon: Elly van der Laan, email: lectoren@pkn-vianen.nl

Kerkmuziek

De coördinator van alle kerkmuziek is onze cantor-organist Rienk Bakker, tel. 06 51231473, email: rienk.bakker1@gmail.com

Daarnaast spelen ook Reitze Smits en Bram Schoonhoven regelmatig op onze instrumenten.

Het Thomas-orgel is in 2010 in gebruik genomen. Het orgel (II/O 27 stemmen) is gebouwd door Manufacture d’Orgues Thomas (België) in de bestaande kast van Abraham Meere uit 1803. Het kabinet-orgel dateert uit 1804 en is gemaakt J.J. Vool uit Amsterdam. Sinds 2018 beschikken we ook over een Imperiale vleugel voor de begeleiding van koren of gemeentezang in kleinere diensten.

Jeugdkoor Shaï

Het Jeugdkoor Shaï bestaat al meer dan 35 jaar. Die jaren zijn opgevuld met optredens van allerlei aard zoals: verscheidene benefietconcerten, optreden voor de radio, regelmatig optredens in kerkdiensten, bejaardentehuizen in en buiten Vianen, volkskerstzang en ga zo maar door.

Het koor bestaat momenteel uit z’n 20 enthousiaste jongelui in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. Iedere maandagavond ( 18:45 – 19:45 ) wordt er ijverig geoefend in basisschool De Rank onder de muzikale begeleiding van Hans ter Haar en Ben Riksen. Marciëlla Heijkamp zwaait met het ‘stokje’ en heeft de regie in handen.

Nieuwsgierig geworden en wil je eens bij een repetitie komen kijken en luisteren: schroom niet! Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Peter Hogendorf, tel. 0347-370242 / 06 29087094, email: shai@pkn-vianen.nl

Liturgisch bloemschikken

De liturgie van de eredienst heeft een thema en dat komt voort uit de Bijbellezingen van die zondag. Bloemen, kleuren, getallen, voorwerpen hebben een betekenis in de liturgie van de kerk. Deze symbolische schikking, op of rond de liturgische tafel, wil een brug slaan naar het thema. We doen dit op ’bijzondere’ dagen: Advent, Kerstfeest, 40-dagentijd, Stille week, Paasfeest, Hemelvaart, Pinksteren, Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Biddag, Dankdag. En op verzoek bij een huwelijk of uitvaart.

Op dit moment bestaat onze groep uit vier dames: Gonny Ammerlaan, Petra Ververs, Weia Uittenbogaard en Elly Steehouder.

Wil je met ons mee doen, misschien iets meer weten, of heb je suggesties? We staan er voor open, laat je horen.

Koffie en thee na de dienst

Elke zondag is er na de dienst de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met elkaar.

Contactpersoon:
Alice Planje, tel. 0347-374713 / 06 40536843, email: alice.planje@outlook.com
Hennie Weijers, tel. nr. 06 13068397, email: hweijers@pkn-vianen.nl

Kerkdiensten beluisteren

De kerkdiensten in de Grote Kerk zijn via het internet te beluisteren. Ga hiervoor naar www.kerkomroep.nl, en selecteer Vianen en selecteer de Grote Kerk.
De dienst kan ‘live’ tijdens de dienst beluisterd worden, maar ook op een later moment door een dienst uit het archief te selecteren.
Contactpersoon: Frank van der Laan, tel. 0347-375276, email: kerkradio@pkn-vianen.nl

Beamergroep

Iedere zondag wordt de liturgie op de beeldschermen getoond. Een groep maakt wekelijks een nieuwe presentatie, met teksten, muziek en afbeeldingen ter ondersteuning aan de eredienst. De coördinator is Jan Hengeveld.

Kerkblad, Zondagsbrief, . . .

Ons kerkblad dat maandelijks (behalve in de zomer) uitkomt bevat op alle informatie over de erediensten en activiteiten van onze gemeente.
Contactgegevens van de redactie: Anke van de Water, tel. 0347-321013, email: kerkblad@pkn-vianen.nl

Activiteiten die in de agenda moeten komen te staan kunnen gemaild worden aan agenda@pkn-vianen.nl. Deze activiteiten komen op de website en eventueel in het eerstvolgende kerkblad.

Iedere zondag wordt voor aanvang van de eredienst de zondagsbrief uitgereikt. Deze bevat een verkorte liturgie van de dienst en actuele informatie voor de komende week. Berichten voor de zondagsbrief voor donderdag 18.00 uur sturen naar: zondagsbrief@pkn-vianen.nl

Een verzoek om de zondagsbrief per e-mail te ontvangen, of een bericht op de website pkn-vianen.nl te plaatsen sturen naar: webmaster@pkn-vianen.nl