Jeugd en jongeren

Binnen onze gemeente is er ruimte en oog voor alle leeftijdsgroepen. Door diverse contactmomenten laten we de jeugd zien en ervaren, dat ze erbij horen, op welke wijze ze ook betrokken zijn bij onze gemeente.

Voor alle leeftijden is er een passende activiteit:

Crèche tijdens de kerkdienst voor 0 t/m 4 jaar in de Korte Inloop. Een kind aanmelden voor de crèche graag in de week ervoor via een appje of telefoontje naar jeugdwerker Hennie Weijers, tel. nr. 06 13068397.

Kindernevendienst is er wekelijks voor de basisschool kinderen, tijdens de dienst (start in de dienst m.u.v. de projectweken). Samen luisteren naar een verhaal, luisteren naar een lied en regelmatig een knutselwerkje. De kinderen gaan voor de preek de kerk uit en komen terug voor het einde van de dienst.

Jeugdkapel voor de jeugd voortgezet onderwijs, meestal op de eerste zondag van de maand. Ze beginnen om 9.30 u. -in de Korte Inloop- met ontbijt en daarna hebben ze hun eigen viering. De leiding bedenkt samen met hen de thema’s voor de vieringen.

Catechese is er voor twee leeftijdsgroepen. Kinderen uit groep 7&8 van het basisonderwijs en de groep voortgezet onderwijs. Samen met hen lezen we uit de Bijbel, zingen en bidden we. Ook bespreken we dingen uit hun persoonlijke leven, school, maatschappij en zoeken we verbinding met het geloofsleven. Ook de leidinggevenden doen dit en vertellen hoe het geloofsleven belangrijk voor hen is. Deze avonden zijn net weer gestart, in de Korte Inloop van 19.00 u – 20.00 u. op de volgende data:

Wo-avond 2, 9, 16, 23 en 30 november 2022 en in het nieuwe jaar komt er een tweede blok op de avonden 11, 18, 25 januari en 1 en 8 februari 2023.

Jongerengespreksgroepen zijn er voor 16-20 jaar en 20-35 jaar. Beiden groepen komen een aantal keren per jaar bij elkaar.

Daarnaast ontmoeten de jongeren en/of de jonge gezinnen elkaar tijdens een lunch. Ook dan is er tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken en kan de dienst van die ochtend besproken worden.

Deze activiteiten vinden plaats in De Korte Inloop, het inloop- en ontmoetingshuis van onze gemeente. Dit staat naast onze kerk, eveneens liggend aan het kerkplein.

Ook voor diegenen die niet naar de kerk gaan kan het leuk zijn om eens een kijkje te nemen bij de verschillende activiteiten. Van harte welkom!

Mottodiensten zijn er, voor zover mogelijk, iedere tweede zondag van de maand. Dit zijn diensten die voorbereid worden door diverse groepen uit onze gemeente. De groepen hebben creatieve vrijheden voor de invulling van de dienst en ook de zang en muziek wordt dan vaak op een andere manier ingevuld.

Bij elke zondagdienst mag de jeugd helpen bij het koffieschenken na de dienst. Ook mogen ze collecteren en lector zijn. Als lector lees je in de dienst de Bijbeltekst van de eerste schriftlezing.

Onze jeugdouderlingen, jongerenwerker en predikant houden contact met de leidinggevenden van de diverse jeugdgroepen en hebben bijna iedere maand overleg met afgevaardigden van deze groepen als Taakgroep Jeugd. We bespreken de gang van zaken, evalueren en bedenken hoe we verder gaan met het jeugdwerk in onze gemeente. Deze activiteiten vinden plaats in De Korte Inloop het huis van onze gemeente. Dat staat naast onze kerk. Ook voor diegenen die niet naar de kerk gaan kan het leuk zijn om eens een kijkje te nemen bij de verschillende activiteiten. Van harte welkom!

Contactpersonen zijn:
1) Hennie Weijers, jeugdwerker en jeugdouderling. Tel nr 06 13068397 of mail naar mij: h.weijers@pkn-vianen.nl

2) Dicky van ’t Hoff, jeugdouderling. Tel nr 06 22985108 en haar mailadres = dicky.vanthoff@gmail.com

3) Lucy van Kouwen, jeugdouderling.Tel nr = 0347 374952

Agenda

Evensong

3 december 2023 om 16:00 - 17:00

Sint Joriskamerkoor o.l.v. Wouter Verhage

Gemengd koor Yerseke

30 september 2023 om 19:30 - 21:30

Evensong

24 september 2023 om 16:00 - 17:00

Kamerkoor Saudade o.l.v. Vincent Doek

Evensong

14 mei 2023 om 16:00 - 17:00

Kamerkoor Cantiago o.l.v. Herman Mussche Rienk Bakker, orgel Predikant, liturg

Uitvoering Matthäus Passion

18 maart 2023 om 19:00 - 22:00

De Matthäus Passion zal worden uitgevoerd op zaterdag 18 maart 2023 in de Grote Kerk te Vianen. De uitvoering wordt verzorgd door Cantus Kamerkoor, [...]

Evensong

26 februari 2023 om 16:00 - 17:00

Convocati o.l.v. Gerard Beemster Rienk Bakker, orgel Willem Bams, liturg

Kerkomroep Grote kerk Vianen

Nieuws