Jeugd en Jonge Gezinnen

De Taakgroep Jeugd bestaat uit vier jeugdouderlingen, een predikant, een penningmeester, aangevuld met vertegenwoordigers van alle groepen binnen het jeugdwerk van de PKN Vianen. Door deze samenstelling proberen we het jeugdwerk zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en verder van elkaar op de hoogte te blijven welke activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd. Ook kunnen we op die manier mogelijke problemen of lastige situaties op tijd met elkaar oplossen.

De Taakgroep Jeugd houdt namens de gemeente contact met de jeugd met het doel een blijvende betrokkenheid te bewerkstelligen en het begeleiden van de geloofsontwikkeling van de jeugd.

Om dit te bereiken willen we de onderlinge contacten (zowel tussen de jeugd onderling, als tussen de jeugd en oudere leden van de gemeente) versterken. Dat betekent: openstaan voor elkaar en binnen de bestaande activiteiten proberen het geloofsgesprek vorm te geven.

Deze contacten kunnen ook worden versterkt door te werken met een centraal thema per seizoen, dat als rode draad zal werken door alle activiteiten heen (beginnend bij het startweekend, tot aan de afsluiting van de kindernevendienst aan het eind van het seizoen). Bij voorkeur zou dit thema niet alleen moeten gelden voor het jeugdwerk, maar zoveel mogelijk voor alle activiteiten binnen de PKN Vianen, zodat er herkenning is.

Ook belangrijk is ruimte voor jongeren en aandacht voor diversiteit. Deze twee doelstellingen lopen binnen de Taakgroep Jeugd in elkaar over: Ruimte voor jongeren is natuurlijk één van de belangrijkste doelstellingen voor onze Taakgroep, maar binnen die “groep” jongeren bestaat er – net als in de hele gemeente – ook een grote mate van diversiteit.

Deze twee doelstellingen betekenen wel dat het twee kanten op moet werken: zowel betrokkenheid van de jongeren met de kerk, als andersom: ruimte voor de jongeren vanuit de kerk. We moeten met elkaar openstaan voor suggesties en ideeën van alle groepen binnen de kerk. Daarbij geldt dat jongeren regelmatig suggesties doen voor verandering. Het is belangrijk dat we met elkaar op zoek gaan naar de reden voor / de beleving achter deze voorgestelde verandering, zodat we een manier kunnen vinden om daar invulling aan te kunnen geven.

Overigens hebben jongeren binnen de kerk niet alleen contact met elkaar tijdens de zondagse erediensten, maar ook (en vooral) daarbuiten.

Dit alles is in het kort als volgt samen te vatten: samen gemeente zijn.

Agenda

Evensong 18 september 2022

18 september om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het Zwols Vocaal Ensemble olv Martien Hovestad, een organist en de liturg is Willem Bams. Aanvang [...]

Evensong 10 juli 2022

10 juli om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het Dean Close School Choir (VK) olv Simon Bell, organist Rienk Bakker en een liturg. Aanvang [...]

Evensong 24 april 2022

24 april om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het St. Joriskamerkoor olv Wouter Verhage, organist Rienk Bakker en liturg ds Henk Kroese. Aanvang 16:00 [...]

Mottodienst

10 april om 10:00 - 11:00

Voorganger: Mirjam van der Werff

Evensong 20 maart 2022

20 maart om 16:00 - 17:00

Choral Evensong in de Grote kerk te Vianen Na een periode van stilte nemen de Choral Evensongs in Vianen op zondag 20 maart weer [...]

Evensong 14 november 2021

14 november 2021 om 16:00 - 17:00

Op zondagmiddag 14 november wordt naar verwachting de laatste Evensong van 2021 uitgevoerd in de Grote Kerk van Vianen. Later meer informatie ...... Aanvang [...]

Kerkomroep Grote kerk Vianen

Nieuws

Nieuw begin inloophuis Vianen

Een ontmoetingsplek voor iedereen Na 25 gastvrije jaren sluit De Korte Inloop eind maart 2022, maar een team vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de PKN-Vianen [...]