Website

De redactie van de website kunt u bereiken onder redactie@GroteKerkVianen.nl voor vragen, opmerkingen of aanleveren materialen.

Beheer

Voor informatie en reservering bij trouw-, rouw- en herdenkingsdiensten, concerten, tentoonstellingen, ed. kunt u contact opnemen met mevr. M.G.A. Kluit-Roozen, Buizerdlaan 10, tel. 0347 326107.

Werkgroep Open Kerk

Leden van de Werkgroep Open Kerk zijn aanwezig om bezoekers te ontvangen en het een en ander te vertellen over de historie van de mooie oude kerk.
De openstelling begint jaarlijks eind april. Daarna is de kerk open van mei tot en met begin oktober op woensdag-, vrijdag-, zaterdag-, en zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Het seizoen wordt afgesloten op Paardenmarkt, de woensdag vóór de tweede donderdag van oktober. Verder bij grote evenementen zoals de tweejaarlijkse Sleepbootdagen, Oldtimerdag in juni en Open Monumentendag in september. Bij droog weer kan de toren worden beklommen.
Daarnaast is er een mogelijkheid om op afspraak een rondleiding bij te wonen. Dit geldt zowel voor individuele personen als voor groepen. Contactadres is mevr. M.G.A. Kluit-Roozen, Buizerdlaan 10, tel. 0347 326107.

Werkgroep Kerk en Kunst Louise Christine van Solms

Met enige regelmaat organiseert de Werkgroep Kerk en Kunst exposities in de Grote Kerk, welke veelal gebaseerd zijn op religie geïnspireerde kunst. Het bestuur bestaat per 1 januari 2013 uit: Hortense Höppener (voorzitter), Dieneke van Gilst (secretaris), Alice Planje (penningmeester), Nel Klein Kranenburg ( lid) en Otto ter Stege (lid).

Oecumenische Vespergroep

In de weken voor Kerst en Pasen wordt op woensdagavond vanaf 18.30 uur een vesper verzorgd door de werkgroep Kerk en Eredienst (raadpleeg de kalender). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Bert van Loo, tel. 0347 320165.

Cantorij

De cantorij heeft tot doel de gemeentezang te stimuleren, bijvoorbeeld door het voorzingen van een onbekend gezang of het in wisselzang zingen met de gemeente. Daarnaast wil zij de dienst verrijken met kerkmuziek, zoals motetten, cantates, enz. Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevr. Alice Planje, tel. 0347 374713.