De Werkgroep Kerk en Kunst is opgericht in oktober 2002 in opdracht van de toenmalige kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Vianen. Sinds 2012 valt de werkgroep onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Kunst en Cultuur in de Grote Kerk. Het zuid transept van deze prachtige gotische hallenkerk is als expositieruimte beschikbaar gesteld.

De kerkrentmeesters zochten samen met de predikant naar nieuwe wegen om de Grote Kerk in eigen geleding maar ook daarbuiten onder de aandacht te brengen. De Werkgroep Kerk en Kunst doet dat door het organiseren van tentoonstellingen.

Er zijn door het hele jaar heen exposities. In het voorjaar en de zomer is de hoofdtentoonstelling met een looptijd van eind april tot en met de tweede woensdag van oktober. Van november tot begin januari is er een winteropstelling. Tijdens de Lijdenstijd is er een opstelling van werk van leden uit de eigen PKN gemeente  met medewerking van de predikant.

De kunst dient raakvlakken te hebben met kerk en samenleving waarbij zij tot inspiratie en bezinning leidt. Integratie in de eredienst en het publiciteit geven daaraan, behoort tot de taken van de werkgroep.

De kerk is gelegen aan de Voorstraat/hoek Korte Kerkstraat in het oude centrum. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de kerk (P1 en P2).