Alle niet-kerkelijke activiteiten worden gecoördineerd door de Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk Vianen.

De stichting, opgericht op 2 april 2012, heeft als doel:

  • het bevorderen van de culturele exploitatie van de Grote Kerk in Vianen in overeenstemming met de aard van het gebouw;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en het bijdragen aan instandhouding van het monument als cultureel erfgoed.

Stichting Kunst en Cultuur is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) waardoor een gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De details zoals door de publicatieverplichting gevraagd worden, zijn in het jaarverslag over 2020 van Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk Vianen te vinden. Het financieel jaarverslag 2021 is gepubliceerd. Een geactualiseerd beleidsplan 2018-2022 kunt u ook inzien. Alle gegevens van onze stichting vindt u in het speciale formulier van de belastingdienst.

Canto Ostinato

Komende Activiteiten