Wie is Wie

In onze gemeente zijn heel veel mensen actief. Dat is heel mooi, gezamenlijk vormen we de gemeente. Sommige mensen zijn meer zichtbaar dan anderen. Er is een kerkenraad, diaconie, pastorale raad, taakgroep jeugd, kerkrentmeesters en al deze groepen hebben voorzitters en andere functies. Veel meer mensen zijn nauwelijks zichtbaar en werken achter de schermen. Ze zijn actief in de talloze functies, werkgroepen en gesprekskringen die samen de activiteiten uitvoeren die onze gemeente zo divers maken.

Onder deze pagina vindt u doorverwijzingen naar de kerkenraad, diaconie, jeugd, kerkrentmeesters. De daar genoemde contactpersonen kunnen u ook helpen om de overige groepen te vinden.

In september wordt er door de kerkenraad altijd een avond georganiseerd speciaal voor alle vrijwilligers. Dat lukt alleen maar in de kerk want er komen dan meer dan honderd personen. Daar is dan de volledige Wie-is-Wie . . .

U bent van harte uitgenodigd om u bij ons aan te sluiten.