Wie is Wie

In onze gemeente zijn heel veel mensen actief. Dat is heel mooi, gezamenlijk vormen we de gemeente. Sommige mensen zijn meer zichtbaar dan anderen. Er is een kerkenraad, diaconie, pastorale raad, taakgroep jeugd, kerkrentmeesters en al deze groepen hebben voorzitters en andere functies. Veel meer mensen zijn nauwelijks zichtbaar en werken achter de schermen. Ze zijn actief in de talloze functies, werkgroepen en gesprekskringen die samen de activiteiten uitvoeren die onze gemeente zo divers maken.

Onder deze pagina vindt u doorverwijzingen naar de kerkenraad, diaconie, jeugd, kerkrentmeesters. De daar genoemde contactpersonen kunnen u ook helpen om de overige groepen te vinden.

In september wordt er door de kerkenraad altijd een avond georganiseerd speciaal voor alle vrijwilligers. Dat lukt alleen maar in de kerk want er komen dan meer dan honderd personen. Daar is dan de volledige Wie-is-Wie . . .

U bent van harte uitgenodigd om u bij ons aan te sluiten.

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers, dat zijn de predikanten, de ouderlingen, de diakenen, en de kerkrentmeesters. De kerkenraad is met name verantwoordelijk voor het beleid.

De uitvoering van het beleid berust bij de vier colleges: pastorale raad, taakgroep jeugd, college van diakenen, college van kerkrentmeesters.

De vergaderingen van de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Het moderamen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het moderamen bestaat uit de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de predikanten en de voorzitters van de colleges.

Voorzitter kerkenraad: Ingrid de Jong, tel. 06 2010 4005, email: voorzitter@PKN-Vianen.nl

Scriba: Marjan Versluijs-Helder, tel. 06 5215 1552, email: scriba@PKN-Vianen.nl

Predikant

Ambulant Predikant: Ds. Yasmin Hsu, tel. 06 13280723, email: Hsu@pkn-vianen.nl

Coördinerend ouderling:
Jeannette van der Wal, tel. 0347 377983

Pastorale Raad

De pastorale raad bestaat uit . . .  en heeft tot doelstelling . . .

Voorzitter: Ds. Yasmin Hsu, tel. 06 13280723, email: Hsu@pkn-vianen.nl

Secretaris: Marjan Versluijs, tel. 0347 373585, email: m.versluijs@inter.nl.net

Taakgroep Jeugd

Ingrid de Jong, tel. 06 2010 4005, email: jeugdraad@pkn-vianen.nl
Hennie Weijers, tel. 06 1306 8397, email: h.weijers@pkn-vianen.nl

Diaconie

Voorzitter: Liesbeth Stoutenbeek, tel. 03473 374377 / 06 2506 5377, email: diaconie@pkn-vianen.nl

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden zover niet van diaconale aard. Tevens zorgen zij voor het bijhouden van het ledenregister, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Onder de vermogensrechtelijke aangelegenheden vallen o.a.:

  • Betalen van predikanten, beroepsorganisten en jeugdwerker
  • Onderhoud en indien nodig restauratie van de kerk en alle overige gebouwen
  • Geldwerving, met name de actie kerkbalans en de collecten
  • Administratie en verantwoording van alle gelden

Voorzitter: Frans den Oudsten, email: denoudstenf@gmail.com

Secretaris: P.A. Uittenbogaard,tel. 0347 370025 / 06 5158 5453, email: rentmeesters@pkn-vianen.nl

Penningmeester: Elly van der Laan, tel. 03473 375276 (na 20.00 uur) email: finadmin@pkn-vianen.nl

Vrijwillige bijdragen en giften: NL31 INGB 0000 2440 96 t.n.v. Protestantse Gemeente Vianen

Coördinator van beheer en kosters: Ton Steijsiger, tel: 06-4565 8075, email: tbsteijsiger@outlook.com

Agenda

Evensong

14 mei 2023 om 16:00 - 17:00

Info volgt ...

Koorconcert met koperblazers

25 maart 2023 om 19:30 - 21:30

Informatie volgt .....

Uitvoering Matthäus Passion

18 maart 2023 om 19:00 - 22:00

De Matthäus Passion zal worden uitgevoerd op zaterdag 18 maart 2023 in de Grote Kerk te Vianen. De uitvoering wordt verzorgd door Cantus Kamerkoor, [...]

Kerstconcert

19 december om 20:00 - 22:00

Informatie volgt ....

Requiem van Mozart, 26 november 2022

26 november om 20:00 - 21:30

Op zaterdagavond 26 november voert Ensemble Octagon + met 4 solisten, paukenist en organist, het Requiem van W.A. Mozart uit. Het geheel staat onder [...]

Engelse Hymns

24 september om 19:30 - 21:30

Informatie volgt ....

Kerkomroep Grote kerk Vianen

Nieuws