Wie is Wie

In onze gemeente zijn heel veel mensen actief. Dat is heel mooi, gezamenlijk vormen we de gemeente. Sommige mensen zijn meer zichtbaar dan anderen. Er is een kerkenraad, diaconie, pastorale raad, taakgroep jeugd, kerkrentmeesters en al deze groepen hebben voorzitters en andere functies. Veel meer mensen zijn nauwelijks zichtbaar en werken achter de schermen. Ze zijn actief in de talloze functies, werkgroepen en gesprekskringen die samen de activiteiten uitvoeren die onze gemeente zo divers maken.

Onder deze pagina vindt u doorverwijzingen naar de kerkenraad, diaconie, jeugd, kerkrentmeesters. De daar genoemde contactpersonen kunnen u ook helpen om de overige groepen te vinden.

In september wordt er door de kerkenraad altijd een avond georganiseerd speciaal voor alle vrijwilligers. Dat lukt alleen maar in de kerk want er komen dan meer dan honderd personen. Daar is dan de volledige Wie-is-Wie . . .

U bent van harte uitgenodigd om u bij ons aan te sluiten.

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers, dat zijn de predikanten, de ouderlingen, de diakenen, en de kerkrentmeesters. De kerkenraad is met name verantwoordelijk voor het beleid.

De uitvoering van het beleid berust bij de vier colleges: pastorale raad, taakgroep jeugd, college van diakenen, college van kerkrentmeesters.

De vergaderingen van de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Het moderamen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het moderamen bestaat uit de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de predikanten en de voorzitters van de colleges.

Voorzitter kerkenraad: Ingrid de Jong, tel. 06 2010 4005, email: voorzitter@PKN-Vianen.nl

Scriba: Marjan Versluijs-Helder, tel. 06 5215 1552, email: scriba@PKN-Vianen.nl

Predikant

Ambulant Predikant: Ds. Yasmin Hsu, tel. 06 3977 7377, email: Hsu@pkn-vianen.nl

Coördinerend ouderling:
Jeannette van der Wal, tel. 0347 377983

Pastorale Raad

De pastorale raad bestaat uit . . .  en heeft tot doelstelling . . .

Voorzitter: Ds. Yasmin Hsu, tel. 06 3977 7377, email: Hsu@pkn-vianen.nl

Secretaris: Marjan Versluijs, tel. 0347 373585, email: m.versluijs@inter.nl.net

Taakgroep Jeugd

Ingrid de Jong, tel. 06 2010 4005, email: jeugdraad@pkn-vianen.nl
Hennie Weijers, tel. 06 1306 8397, email: h.weijers@pkn-vianen.nl

Diaconie

Voorzitter: Liesbeth Stoutenbeek, tel. 03473 374377 / 06 2506 5377, email: diaconie@pkn-vianen.nl

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden zover niet van diaconale aard. Tevens zorgen zij voor het bijhouden van het ledenregister, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Onder de vermogensrechtelijke aangelegenheden vallen o.a.:

  • Betalen van predikanten, beroepsorganisten en jeugdwerker
  • Onderhoud en indien nodig restauratie van de kerk en alle overige gebouwen
  • Geldwerving, met name de actie kerkbalans en de collecten
  • Administratie en verantwoording van alle gelden

Voorzitter: Frans den Oudsten, email: denoudstenf@gmail.com

Secretaris: P.A. Uittenbogaard,tel. 0347 370025 / 06 5158 5453, email: rentmeesters@pkn-vianen.nl

Penningmeester: Elly van der Laan, tel. 03473 375276 (na 20.00 uur) email: finadmin@pkn-vianen.nl

Vrijwillige bijdragen en giften: NL31 INGB 0000 2440 96 t.n.v. Protestantse Gemeente Vianen

Coördinator van beheer en kosters: Ton Steijsiger, tel: 06-4565 8075, email: tbsteijsiger@outlook.com

Agenda

Evensong 18 september 2022

18 september om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het Zwols Vocaal Ensemble olv Martien Hovestad, een organist en de liturg is Willem Bams. Aanvang [...]

Evensong 10 juli 2022

10 juli om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het Dean Close School Choir (VK) olv Simon Bell, organist Rienk Bakker en een liturg. Aanvang [...]

Evensong 24 april 2022

24 april om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het St. Joriskamerkoor olv Wouter Verhage, organist Rienk Bakker en liturg ds Henk Kroese. Aanvang 16:00 [...]

Mottodienst

10 april om 10:00 - 11:00

Voorganger: Mirjam van der Werff

Evensong 20 maart 2022

20 maart om 16:00 - 17:00

Choral Evensong in de Grote kerk te Vianen Na een periode van stilte nemen de Choral Evensongs in Vianen op zondag 20 maart weer [...]

Evensong 14 november 2021

14 november 2021 om 16:00 - 17:00

Op zondagmiddag 14 november wordt naar verwachting de laatste Evensong van 2021 uitgevoerd in de Grote Kerk van Vianen. Later meer informatie ...... Aanvang [...]

Kerkomroep Grote kerk Vianen

Nieuws

Nieuw begin inloophuis Vianen

Een ontmoetingsplek voor iedereen Na 25 gastvrije jaren sluit De Korte Inloop eind maart 2022, maar een team vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de PKN-Vianen [...]