Vorming, Toerusting en Ontmoeting

Catechese

Wat is catechese? Tijdens de bijeenkomst gaan de catecheten, begeleiders, met de jeugd in gesprek. Wanneer? Elke 3e woensdag van de maand van september t/m juni.  De catechese is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool en jongeren van het voortgezet onderwijs. Er zijn dus twee groepen. Hieronder de uitleg per groep.

Groep basisonderwijs

Met de kinderen van de basisschool zijn het vooral verkennende gesprekken. Uitleg over ons geloof, onze gemeente, vormen van diensten, inrichting kerkgebouwen, soorten kerkgebouwen, andere geloven. Daarnaast leren ze de bijbel kennen door er in te lezen. Ze denken na over gebed en zingen/luisteren naar een lied. De catecheten ondersteunen de kinderen om te ontdekken hoe ze denken over kerk en geloof. Er zijn verschillende werkvormen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan, samen een spel doen, een creatieve opdracht of we bekijken een afbeelding/videofragment.

Groep voortgezet onderwijs

De groep voortgezet onderwijs is  o.l.v. onze predikant en een catecheet. Ze lezen een Bijbeltekst en gaan daarover met elkaar in gesprek. Waarom is deze tekst geschreven, wat bedoelt de schrijver ermee, wat betekent geloof voor mij, wat kan ik met deze tekst in mijn dagelijks leven… Soms bekijken ze een videofragment en/of afbeelding.

Catechese is natuurlijk ook ontmoeting met anderen kinderen/jongeren uit onze gemeente die nadenken over geloof en de kerk. Bij beide groepen heerst er een gemoedelijke, gezellige en respectvolle sfeer. De tijd vliegt voorbij…

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Groep basisonderwijs                  : Dicky van ’t Hoff  dicky.vanthoff@gmail.com
Groep voortgezet onderwijs       :

Jongerengespreksgroepen

Voor jongeren in de leeftijd na het voortgezet onderwijs is er “Eating & Meeting”. Na afloop van de mottodiensten gaan ze samen lunchen en praten ze na over de mottodienst.

Caféglise

Elke tweede dinsdag van de maand, na een Mottodienst, biedt de Grote Kerk gastvrije ruimte aan in de Korte Inloop (vanaf 18.00 uur). Napraten, bijpraten, informele ontmoetingen, gewoon even snel (als gezin) een maaltijd gebruiken omdat je zoals vaker geen tijd hebt – of juist rustig met elkaar de maaltijd gebruiken, de dominee eens even aanschieten, rondhangen, de tuin proeven en – last but not least – gezelligheid.

Na de maaltijd kan ieder zijns weegs gaan, je kunt blijven of juist dan pas komen voor de inhoudelijke activiteit om 20.00 uur. We hebben mensen gevonden, telkens kokende koppels, die de maaltijd voor u willen bereiden! Voor de maaltijd zal een zacht prijsje in rekening worden gebracht. Op deze wijze wil de werkgroep Vorming, Toerusting en Ontmoeting de informele banden in de gemeente versterken en – voor belangstellenden actuele onderwerpen aan de orde stellen.

Voor de maaltijd is het wel gewenst je even op te geven!
Inschrijven op de lijst bij de ingang van de kerk, of een mailtje sturen aan Frans den Oudsten, email: denoudstenf@gmail.com

Agenda

Evensong

14 mei 2023 om 16:00 - 17:00

Info volgt ...

Koorconcert met koperblazers

25 maart 2023 om 19:30 - 21:30

Informatie volgt .....

Uitvoering Matthäus Passion

18 maart 2023 om 19:00 - 22:00

De Matthäus Passion zal worden uitgevoerd op zaterdag 18 maart 2023 in de Grote Kerk te Vianen. De uitvoering wordt verzorgd door Cantus Kamerkoor, [...]

Kerstconcert

19 december om 20:00 - 22:00

Informatie volgt ....

Requiem van Mozart, 26 november 2022

26 november om 20:00 - 21:30

Op zaterdagavond 26 november voert Ensemble Octagon + met 4 solisten, paukenist en organist, het Requiem van W.A. Mozart uit. Het geheel staat onder [...]

Engelse Hymns

24 september om 19:30 - 21:30

Informatie volgt ....

Kerkomroep Grote kerk Vianen

Nieuws