Diaconie – Projecten

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje is een landelijk netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers van de lokale organisaties helpen mensen die in financiële  problemen zijn geraakt. Helaas groeit het aantal mensen met deze problemen sterk, zo ook in Vianen. Dat is dan ook de reden dat de PCI van de RK kerk en de Diaconie van de PKN in Vianen een schuldhulpmaatjes-project zijn gestart. Het is ons gezamenlijk antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Wij helpen iedereen die voor hulp aanklopt, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging.
Een schuldhulpmaatje is een professioneel getrainde vrijwilliger. Hij of zij verleent zijn diensten gratis en doet zijn werk uit betrokkenheid met zijn medemens.
Het maatje helpt mensen bij het op orde brengen van hun administratie en financiën Hij neemt niet de plaats in van professionele hulpverlening, van Sociale
Diensten, of bureaus voor schuldhulp. Wel biedt hij ondersteuning en daarbij kiest hij voor een structurele aanpak. Geen symptoombestrijding, maar hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. Dat betekent dat een maatje niet alleen helpt om orde op zaken te stellen, maar ook leert hoe je een financieel gezond leven kunt leiden.

Contact opnemen: . . .

Diaconale Vrijwillige Thuishulp (DVT)

De DVT biedt hulp daar waar dat nodig is. Als christen hebben we de taak gekregen om te zien naar onze naaste. Maar wie is mijn naaste? Buren, kennissen, familie, vrienden. Soms kan iemand in een situatie komen waarbij hulp voor lange of korte tijd nodig is. Soms durf je niet meer om hulp te vragen, want familie en vrienden doen al zoveel. Dan kan de DVT inspringen.

Wat doen de vrijwilligers zoal: Invalide mensen helpen door het duwen van een rolstoel; meelopen met iemand met een rollator of een ondersteunende arm, zodat ze ook eens naar buiten kunnen. Begeleiden met boodschappen doen. Begeleiden naar het ziekenhuis. Men kan ook met een auto opgehaald en teruggebracht worden, als een soort taxi, maar daar zijn wel kosten aan verbonden, omdat we niet met een taxibedrijf willen concurreren. Het verschil is dan dat men volledig wordt begeleid. Maar mochten de kosten te hoog zijn dan kan de vrijwilliger de vergoeding van de DVT terugkrijgen.
Vrijwilligers bezoeken vaak wekelijks of bij toerbeurt mensen die verlegen zijn om een praatje of eenzaam zijn, een spelletje willen doen. Ontlasten van de mantelzorger, ook bij terminale zorg. Helpen met eten klaarmaken. En we hebben wel meer gedaan: oppassen op een gehandicapt kind, zwembadbegeleiding.

Contact opnemen: . . .

Agenda

Evensong 18 september 2022

18 september om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het Zwols Vocaal Ensemble olv Martien Hovestad, een organist en de liturg is Willem Bams. Aanvang [...]

Evensong 10 juli 2022

10 juli om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het Dean Close School Choir (VK) olv Simon Bell, organist Rienk Bakker en een liturg. Aanvang [...]

Evensong 24 april 2022

24 april om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het St. Joriskamerkoor olv Wouter Verhage, organist Rienk Bakker en liturg ds Henk Kroese. Aanvang 16:00 [...]

Mottodienst

10 april om 10:00 - 11:00

Voorganger: Mirjam van der Werff

Evensong 20 maart 2022

20 maart om 16:00 - 17:00

Choral Evensong in de Grote kerk te Vianen Na een periode van stilte nemen de Choral Evensongs in Vianen op zondag 20 maart weer [...]

Evensong 14 november 2021

14 november 2021 om 16:00 - 17:00

Op zondagmiddag 14 november wordt naar verwachting de laatste Evensong van 2021 uitgevoerd in de Grote Kerk van Vianen. Later meer informatie ...... Aanvang [...]

Kerkomroep Grote kerk Vianen

Nieuws

Nieuw begin inloophuis Vianen

Een ontmoetingsplek voor iedereen Na 25 gastvrije jaren sluit De Korte Inloop eind maart 2022, maar een team vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de PKN-Vianen [...]