Kerkregisters

Door inzet van een aantal vrijwilligers van “Het land van Brederode”, de historische vereniging van Vianen en een aantal leden uit de gemeente zijn de doopregisters van de Grote Kerk in Vianen gedigitaliseerd. Aan de trouwboeken wordt op dit moment gewerkt.

Het doopregister is (ook in gedrukte vorm) op aanvraag bij dhr. J.J. Kluit, ( hans.kluit@casema.nl) beschikbaar. De prijs is €12,50 exclusief verzendkosten.

Aan het overzicht van de predikanten die vanaf 1578 aan de Grote Kerk verbonden waren, wordt nog gewerkt.