Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden zover niet van diaconale aard. Tevens zorgen zij voor het bijhouden van het ledenregister, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Onder de vermogensrechtelijke aangelegenheden vallen o.a.:

  • Betalen van predikanten, beroepsorganisten en jeugdwerker
  • Onderhoud en indien nodig restauratie van de kerk en alle overige gebouwen
  • Geldwerving, met name de actie kerkbalans en de collecten
  • Administratie en verantwoording van alle gelden

Enkele gegevens van het college van kerkrentmeesters:

Voorzitter: Frans den Oudsten, email: denoudstenf@gmail.com

Secretaris: P.A. Uittenbogaard, email: rentmeesters@pkn-vianen.nl

Penningmeester: Elly van der Laan van Genderen, tel.: 06-51054043 (na 19.30 uur of in het weekend), email: finadmin@pkn-vianen.nl

Vrijwillige bijdragen en giften: NL31 INGB 0000 2440 96 t.n.v. Protestantse Gemeente Vianen

Coördinator van beheer en kosters: Ton Steijsiger, tel: 06-4565 8075, email: tbsteijsiger@outlook.com