Stichting Kunst en Cultuur
Geschreven door Administrator   
Stichting Kunst en Cultuur in de Grote Kerk Vianen coördineert de werkzaamheden van:
- Werkgroep Kerk en Kunst ‘Louise Christine van Solms’
- Werkgroep Open Kerk
- Stichting Muziekpodium Grote Kerk Vianen

De stichting heeft als doel:
a. (het bevorderen van) de culturele exploitatie van de Grote Kerk in Vianen in overeenstemming met de aard van het gebouw;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en het bijdragen aan instandhouding van het monument als cultureel erfgoed.

Stichting Kunst en Cultuur is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) waardoor er bepaalde fiscale voordelen bij een gift (bijvoorbeeld een schenking). De details zoals door de publicatieverplichting gevraagd worden, zijn op de ANBI-publicatiepagina van Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk Vianen te vinden.